• Illustrasjonsbilde personer på kafe

TIL TJENESTE

Familie & Medier - til tjeneste

Ønsker du som kristen å bruke mediene på en måte som ærer Gud og trekker deg og andre nærmere Jesus? Jobber du i mediebransjen, og vil være lys og salt på din arbeidsplass? Eller ser du på mediene som en misjonsmark, der ulike kanaler kan brukes for å spre de gode nyhetene?

Familie & Medier står til din tjeneste!

Vi vil hjelpe deg. Oppmuntre deg. Utfordre deg. Utruste deg. Om du er mediebruker, mediemisjonær eller en kristen som arbeider i allmenne medier, så ønsker vi å gå sammen med deg. Dele av vår kunnskap og erfaring. Bruke materiell, personell og kontaktnett til å bringe deg nærmere målet. Men først og fremst har vi et brennende ønske om at du skal følge Jesus. At alt du gjør bærer god og varig frukt.

Du er sjefen. De medievalgene du tar i dag, vil gi gjenlyd i evigheten.

Velkommen med på laget!