Mediekommentaren

Nettkurs for å nå nye mennesker

Hvorfor bør menigheten din tilby et eget nettkurs? Kjetil Fyllingen gir deg 9 gode grunner.

Vi har en elefant i kirken!  

Pornografi som læringsarena er en katastrofe for noe av det vakreste Gud har ment skulle skje mellom mann og kvinne. Vi har et ansvar ovenfor den...