BEVAR DITT HJERTE

For deg som vil bruke mediene på en måte som ærer Gud

Gud ønsker å vise verden hvem han er. Han vil la sin kjærlighet og sin kraft flyte gjennom våre hjerter, og berøre mennesker gjennom våre liv. Da kan vi våge å være litt annerledes. Prioritere på en annen måte. Ta kontroll over hvem og hva som får slippe til i tankene og følelsene våre. Forme vårt eget liv med evigheten for øye. Mediene kan brukes til både nytte og glede, men det er ingen grunn til at de skal bruke oss! Makten er i dine hender. Hvordan du bruker fjernkontrollen i dag vil gi gjenlyd i evigheten.

Her vil du etter hvert finne nyttige hjelpemidler, tips og råd, invitasjoner til seminarer og fagdager og mye annet spennende. 

Trenger du å snakke med oss, er det selvsagt bare å ta kontakt! Vi er her for deg!


Lag en medieplan

Vil du ha litt mer kontroll på egen mediehverdag? Mer tid til de viktige tingene? Da foreslår vi at du lager deg en medieplan. Her er noen gode råd på veien! 

 

Stopp opp
De viktige livsvalgene fortjener oppmerksomhet. Tiden kan ikke tas tilbake. Ta deg tid nok til å gå gjennom de neste punktene på en måte som berører livet ditt.


Observer din egen mediebruk
Hvor mye, når og hvordan bruker du mediene? Og hvorfor? Kanskje du blir overrasket når du tar et skritt tilbake og betrakter deg selv? Skaff deg et sant bilde av din mediebruk!


Reflekter over din mediebruk
Hva tenker du om bildet i punkt 2? Er det skremmende? Hva vil du med livet ditt? Fører din mediebruk i den retningen? Blir Gud æret, og vokser du som kristen? Lytt til Den hellige ånds stemme.


Diskuter med en venn
De viktige livsvalgene styrkes når du har en å gå sammen med. Finn en venn eller medvandrer som du kan tenke høyt sammen med. Som kan stille de ærlige spørsmålene.


Legg en konkret medieplan
Skriv ned konkrete mål angående din mediehverdag. Er det noe du ønsker å gjøre mer eller mindre av? Trenger du å skape rom for stillhet og tid med Gud? Hvordan? Hvorfor vil du det? Vær konkret, realistisk og presis. Be Gud om visdom.


Forplikt deg
Det er lettere å holde seg til planen om du står ansvarlig overfor noen. Jo, du står ansvarlig overfor Gud for hva du fyller deg med og hvordan du bruker tiden din. Men gode planer er lettere å gjennomføre om noen spør hvordan det går.


Sett planen ut i handling
kke stopp med gode intensjoner.  Gjør de konkrete planene du har bestemt deg for. Sett det viktigste først. Skriv ned motivasjonen for medieplanen i en setning og gjør den synlig, om det er på mobilskjermen eller en Post-it-lapp på baderomsspeilet.


Gjenta valgene dine
Ikke la de gode valgene bli en engangshendelse. Du kommer til å trå feil. Men Jesus er full av nåde. Bekjenn og begynn på nytt. Ta en ny runde i læringssirkelen. Når valg tas ofte nok, blir de gradvis en større del av deg. Du bygger karakter basert på hva du har valgt som viktig i ditt liv.