2016 – en slags oppsummering
Jarle Haugland

2016 – en slags oppsummering

Året nærmer seg slutten. Vi skal feire den grensesprengende hendelsen at Gud ble menneske i Jesus – for å frelse oss. Samtidig er nyttår rett rundt hjørnet, en tid som ofte brukes til oppsummering av året som er gått og kanskje også noen refleksjoner rundt året som snart begynner.

Slike oppsummeringer vil sjeldent gi et helhetlig bilde av året som gikk, men her er i hvert fall min brikke i puslespillet som skal fortelle oss om 2016.

Uro og nød

I 2016 opplever vi uro i verden, terrorfrykt og dype tragedier i Syria. Ord blir tomme i møte med nøden, men jeg håper vi klarer å se menneskene bak overskriftene og statistikkene. Mediene har et ansvar for hvordan de dekker dette. På sitt beste kan de bidra til økt medmenneskelighet og engasjement for mennesker i nød. Samtidig er det en hårfin balansegang mellom dette og en dekning som drives av sensasjonslyst og graving i andres tragedier. Jeg mener for eksempel at det var uklokt med en så ufiltrert billedbruk som vi så i forbindelse med drapet på den russiske ambassadøren i Tyrkia. Vi ser også en økning i videoklipp hos nettaviser hvor det advares mot sterke scener. Det er ingen tvil om at mange av disse sakene helt fint kunne blitt formidlet på en annen måte, uten at det hadde gått ut over nyhetsformidlingen. Men antall klikk ville trolig gått ned da ...

Kristen-Norge i medienes søkelys

2016 var også året der kristen-Norge var i medienes søkelys gjennom to konfliktrelaterte saker: VG-serien «Frelst» og NRK Brennpunkts «Pengepredikanten». Dette er to krevende saker å forholde seg til for et kristen-Norge som på mange måter føler seg på vikende front. Samfunnets relasjon til kristendommen er mye svakere enn kun for få tiår siden, både i aktivt engasjement i kristne sammenhenger, i kristendomsforståelse og i moralske spørsmål. Når mange i tillegg har en – delvis begrunnet – opplevelse av at mediene er fiendtlig innstilt til dem, blir reaksjonen fra kristenfolket ofte lite konstruktiv i møte med kritiske saker. Her ser jeg nødvendigheten av å ha to tanker i hodet samtidig: takknemlighet for at mediene setter søkelyset på det kritikkverdige i samfunnet, også om det skulle ramme oss – og et kritisk blikk på hvordan mediene gjør dette, om det er vinklinger, påstander eller mediedramaturgi som tyder på forutinntatte holdninger eller manglende kunnskap.

Så mener jeg at vår følelse av å være på vikende front best kan bearbeides gjennom å feste blikket på Jesus, verdens frelser og vår herre. Det er gjennom et liv i hans nærhet, der han får prege våre liv, at vi igjen kan se at det kristne livet vokser frem og preger samfunnet vårt.

Familie & Medier – noen høydepunkt og én utfordring

Det er også viktig for meg å si noe om organisasjonen jeg er en del av, Familie & Medier. Hva har preget 2016 for oss?

Tydeligere misjonsstrategi

Vi har i lengre tid jobbet aktivt med å være en kristen organisasjon for en ny tid. Hvordan vil det kristne misjonsoppdraget se ut i et etterkristent land? For jeg mener faktisk at det er realiteten i Norge, at vi er et etterkristent land. Et av høydepunktene mine i år, er å merke at vi beveger oss stadig i en mer «misjonal» retning med organisasjonen. Vi jobber stadig mer målrettet for å gjøre Jesus synlig i mediene, fordi vi tror at Jesus er veien, sannheten og livet. Da er det nødvendig med noen endringer. For eksempel tok vi over Jesus.net-arbeidet i Norge fra ImF i august. Her har vi fått et spennende verktøy for å gi søkende mennesker evangeliet – og vi tilbyr hele kristen-Norge å bruke dette verktøyet gratis!

En annen av endringene er å styrke vår rolle som knutepunkt for kristne medieaktører i Norge. Familie & Medier styres av Jesu bønn i Joh 17, om at vi skal være ett, så verden kan tro at Jesus var Guds utsendte. Og vi er overbeviste om at vi sammen står mye sterkere, om vi kan ha ett hjerte og en helhetlig strategi for å nå hele Norge med evangeliet gjennom mediene. Dette er en utrolig meningsfull og spennende oppgave!

En fantastisk stab

I 2016 ble staben vår utvidet, og som daglig leder er det en glede å jobbe sammen med en så flott gjeng med Jesusfokuserte, dyktige og dedikerte mennesker! Vi er nå seks personer som på ulike måter jobber – sammen med støttespillere og samarbeidspartnere – for å gjøre Jesus synlig i mediene. Be gjerne for staben i Familie & Medier.

Mennesker blir frelst og hjulpet i frihet

Det aller største høydepunktet for 2016 er likevel mennesker som har kommet til tro gjennom Jesus.net-sidene. HeltFri.net-arbeidet har også hjulpet mennesker på vei mot frihet fra pornobruk. Det er derfor vi som kristne er her, på oppdrag fra Gud om å gjøre mennesker til disipler av Jesus. Det oppdraget er ikke fullført – og vi er helt avhengig av en tett relasjon til lokale menigheter for å føre mennesker fra nett og inn i et kristent fellesskap. Vi feirer nyfrelste – og ber om enda flere høstarbeidere og større innhøsting i 2017!

Økonomi

Noen få ord om økonomien til slutt. For dette danner selvsagt et viktig grunnlag for arbeidet. Familie & Medier drives av gaveinntekter, gjennom medlemskap, fast givertjeneste og enkeltgaver. Jeg fylles av takknemlighet med tanke på alle som gir til organisasjonen, og på den måten er med i arbeidet med å gi mennesker et møte med Jesus i mediene! Vi håper på å gå med et lite overskudd i 2016. Samtidig ser vi at en del trofaste givere forsvinner på grunn av alder eller død. Er det noen som vil overta stafettpinnen i fremtiden? 2017 vil være et år der vi må snu en nedadgående trend for gavene om ikke de kommende årene skal bli kritiske. Dette har vi tro for å klare, ikke minst fordi oppdraget om å gjøre Jesus synlig på mediearenaen er så utrolig viktig – og kanskje mer aktuell enn noensinne!

Hvis du vil være med i dette arbeidet, kan du bli fast giver her.

Du kan også gi en gave på til 55256


Mer å lese

Jeg korsfestet Jesus ...

Hvem var det egentlig som korsfestet Jesus? Svaret kan snu opp-ned på ditt liv.Les mer

Snart går turen til Brasil

Vi skal delta på Jesus.net konferanse i São PauloLes mer

9 gode grunner til at din menigheten bør vurdere å tilby nettkurs

Et nettkurs kan introdusere mennesker til kristen tro og til det kristne fellesskapet i forsamlingen. Derfor bør det å tilby nettkurs være en del av satsningen for å nå nye mennesker i lokalmiljøet.Les mer

Nytt nettkurs på kurs.omGud.net – Det ondes problem

Nå har vi åpnet opp et nytt gratis nettkurs på kurs.omGud.net som tar opp temaet "Det ondes problem". Det er et stort, vondt og vanskelig spørsmål som det er viktig å tenke gjennom både for kristne og ikke-kristne.Les mer

Fem lærdommer fra lignelsen om såmannen

Jeg var nylig i Misjonssalen Ålesund og talte. Søndagens tekst var lignelsen om såmannen, som vi finner i Luk 8. Her er fem viktige lærdommer jeg mener vi kan hente fra denne lignelsen.Les mer

Hva synes du om disse Facebook-annonsene?

Ta 5 minutt og svar på denne spørreundersøkelsen. Da kan du hjelpe oss til å nå enda flere med evangeliet på nett. Les mer

Immanuel – håpet for en verden i kaos

Finnes det noe håp for verden i dag? Nyhetsbildet i mediene kan få det ubehagelige spørsmålet til å melde seg. Er vi overgitt til oss selv i en tilsynelatende håpløs oppgave med å skape mening i en verden i krise? Mediebudskapet kan gi næring til frykt, uro og angst. Vi hører om konflikter, terroraksjoner, naturkatastrofer – og i skrivende stund er mange, med rette eller urette, bekymret for hva valget i USA vil gjøre med tryggheten i verden. Les mer

Vil du at flere skal møte Jesus på nett?

Da kan du hjelpe oss med å reklamere for omGud.net og HvorforJesus.net. Her er noen konkrete tips. Les mer

«Skeptikerens guide til julen»

Et nettkurs for deg som er interessert i mer enn å pynte til jul. Les mer

Visjon Norge og vakker tro

Dypest sett er den såkalte Visjon Norge-familien drevet av en opplevelse av at troen på Jesus er noe vakkert, noe som flere må få oppleve.Les mer

Visjon Norge og NRK Brennpunkt

Følgende er en uttalelse fra styreleder og daglig leder i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar "Pengepredikanten", om Visjon Norges virksomhet.Les mer

Trenger troen forsvares?

«... jeg er overbevist om at hver og en av oss – uansett om vi tror eller ikke tror på en Gud – trenger å tenke igjennom hva vi egentlig mener og tror, innerst inne.» Dette sier en tidligere troende om sin reise bort fra en kristen tro. Og vi trenger å la oss utfordre.Les mer

Blir du med på e-coachkurs?

4. og 5. November kan du bli med på kurs for nye e-coacher. Les mer

Lytting i en verden med tusen stemmer

"Hør hva Ånden sier til menigheten", skriver Johannes ned – etter en åpenbaring Gud gir ham, der han sitter på øyen Patmos. Lite visste trolig han hvor aktuelt dette skulle være i vår tid, nesten to tusen år etterpå, i en verden full av skjermer.Les mer

Vi trenger flere e-coacher!

Vi har et stort behov for flere frivillige som kan ta på seg rollen som e-coach for mennesker som ønsker å lære mer om Jesus.Les mer

Hjelp mennesker til frihet!

Ingenting i mediene er så destruktivt som pornografi. Den er tiltrekkende og kan i begynnelsen virke spennende og uskyldig. Sannheten er at det fanger mennesker i et kvelertak som er svært vanskelig å komme fri fra. Vil du hjelpe mennesker fri?Les mer

Hvordan dele evangeliet på nettet?

Kan vi i F&M hjelpe kristne med å nå ut med evangeliet på internett? 1.august overtok vi Jesus.net-konseptet fra Indremisjonsforbundet. Her er ett eksempel på hvordan verktøyene i Jesus.net-konseptet kan brukes for å føre søkende mennesker fra skjermen og inn i et kristent fellesskap.Les mer

Bare en tanke om "Unge lovende"

«Vi trøster hverandre med våre patetiske liv». Det er et ledetema i serien, fortalte skuespillerne under Nordiske Mediedager. Les mer

– Ingen kommentar

Alle ledere, definitivt også kristne, trenger kritikk og utfordringer.Les mer

SKAM

NRK-serien Skam sikter seg inn på 16 år gamle jenter og har blitt voldsomt populær.Les mer

En gledelig melding

Det er en glede å melde at Familie & Medier overtar Jesus.net-konseptet fra ImF. Dette blir en viktig del av en fremtidig satsing på mediemisjon i Norge.Les mer

– Jeg gikk på en solid smell i etterkant

Er det slik at vi bare møter slik ondskap med et skuldertrekk og går videre i livet?Les mer

Kristenkommunisme?

Om ei drøy uke skal jeg tale ut fra Apostlenes gjerninger 4,31-35. Det er en utfordrende tekst! Medierelatert? Kanskje ikke i første omgang. Men definitivt i andre omgang, for her tegnes det opp et liv og et fellesskap som skaper ringvirkninger. Og som kan være en provoserende, utfordrende og frigjørende motkultur. Slikt blir det fort medieoppslag av.Les mer

Hjernen i spagat

De siste dagene har hjernen min vært litt i spagat. Hvordan skal vi forholde oss til Facebook?Les mer

Sauer blant ulver

Kan en sau vinne i en nærkamp mot en ulv? Og hva har det å si for kristnes relasjon til samfunnet?Les mer

Mobil misjon

«Mobilen er like viktig som den er selvfølgelig», ble det poengtert i podcasten MediaPuls sist uke. For stadig flere mennesker verden over er internett og mobil blitt en sentral del av hverdagen. Hvilke konsekvenser har dette for vår misjonstenkning og vårt misjonsarbeid? Av gjestespaltister Kjetil Fyllingen og Lars DahleLes mer