Visjon Norge og NRK Brennpunkt
Jarle Haugland og Lars-Ivar Gjørv

Visjon Norge og NRK Brennpunkt

Følgende er en uttalelse fra styreleder og daglig leder i etterkant av NRK Brennpunkts dokumentar "Pengepredikanten", om Visjon Norges virksomhet.

NRK Brennpunkt har denne uken satt søkelyset på Visjon Norges virksomhet, da spesielt rettet mot Jan Hanvolds forvaltning av giverinntektene. De avdekker i sitt arbeid at Hanvold henter ut millionutbytte gjennom avtaler hans private selskaper har inngått med kanalen. Og de viser til kontrakter der Hanvold selv har signert som både utleier og leietaker, arbeidsgiver og arbeidstaker. Hanvold selv hevder han er innenfor norsk lov, og mener vinkling og klipping gir et feil bilde av virksomheten. Samtidig erkjenner han at fakta som kommer frem i programmet er korrekte. 

Kristi brev
Familie & Mediers oppdrag er å gjøre Jesus synlig i mediene. En del av vår kjernevirksomhet er å ha en god kontakt med kristne medieaktører, ikke minst for å skape en felles forståelse av hvordan vi representerer Jesus i vårt arbeid ut mot det norske folk. Og som kristne organisasjoner basert på giverinntekter, har vi et ekstra ansvar for sunn, redelig og transparent forvaltning av gavene. Også på dette området er vi Kristi brev til verden. 

Derfor ser vi med alvor på påstandene som kommer frem på NRK Brennpunkt. Og vi har også i lengre tid hatt en bekymring for teologien som ligger bak deres giverarbeid. Dette handler om hvilket bilde av Gud som formidles, forståelse av hva tro er og hvilken plass givertjenesten skal ha i det kristne livet.

Tro som må aktiviseres?
«Vi skal gi deg muligheten til å gi, og det er ingen tvang, for Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Garantert, altså. De går til helvete. For gjerrighet er det verste Gud vet», sa Hanvold på et møte på Visjon Norge. Når Vårt Land konfronterer ham med sitatet, avstår han fra å kommentere. 

I Brennpunkt uttaler han at ”troen må aktiviseres” for å kunne forvente svar på bønn om helbredelse, og kobler dette til å gi gaver til Visjon Norge. 

Er det slik at den troen som frelser, helbreder og bærer oss gjennom livet og inn i evigheten er en tro som må kjøpes? Som forutsetter pengegaver – i dette tilfellet til Visjon Norge? Her beveger vi oss ganske tett opp til en avlats- og gjerningsreligion der gavene dine (til Visjon Norge) avgjør evigheten og avgjør bønnesvaret.  

Rekkefølgen avgjørende
Hva er det å tro? Det er riktig at det gir seg utslag i hvordan vi forvalter vår økonomi, tid og andre områder av livet. Men er dette troens kjerne? Sitter Gud der og venter på menneskers vilje til å gi gaver til Visjon Norge – eller Familie & Medier, for den del – før han kommer oss i møte med sine gaver? Nei! i klassisk kristendom er rekkefølgen helt avgjørende for om vi får et sant eller falskt evangelium. Tro er ingen handling, det er å falle med hele sin tyngde på Gud som bærer. Det er å søke tilflukt hos ham som er vår klippe, forløser og forsørger – også når vi selv ikke kan bidra med noe. Ja, ikke minst da. ”For av nåde er dere frelst, ved tro”, skriver Paulus til menigheten i Efesus, og fortsetter: ”Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv.” 

Deretter skaper dette noe i oss, både i våre hjerter og i vår pengebruk. Men våre handlinger er en konsekvens av Guds nåde og hans gaver, ikke motsatt. Det er et gjensvar på han som allerede har gitt oss alt i Kristus.  

Så og høste
Hva da med ordene i 2.Kor 9 om at ”den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse”? Det er ingen tvil om at dette er viktige ord til oss, inn i vår velstands- og forbrukerkultur, og vi som Guds folk vil ha godt av å granske våre hjerter i møte med vår bankkonto. Er Jesus vår Herre også på dette området? Har vi tillit til at Gud forsørger oss, eller er Mammon en avgud som vi kan lene oss på i møte med livets behov? Men det er usunt – og ubibelsk – å koble dette verset opp til en konkret virksomhet og et konkret bønnesvar, en slags ”gi til oss, så skal du få fra Gud”. Da har man beveget seg bort fra en sunn givertjeneste med Jesus som Herre og over til en situasjon der man skal kjøpe seg velsignelser fra Gud ved å gi til Visjon Norge. 

Vi kan ikke granske Hanvolds intensjoner eller skape en fullstendig oversikt over hans teologiske ståsted. Men budskapet som formidles gir oss et bilde av en Gud som krever for å gi, en tro som kjøpes og en Gud som først gir som en konsekvens av våre gjerninger. Vi kan aldri tro at dette er Visjon Norges eller Hanvolds ønske, og håper derfor de kommer kritikken i møte med lydhørhet og ydmykhet. Da må Hanvold også gå ut og beklage sin Judas-stempling av medarbeidere, med medfølgende kryptiske trusler om hvordan Judas endte sitt liv med selvmord. Det er direkte rystende å lese. 

Invitasjon til dialog
Familie & Medier vil gjerne føre en aktiv dialog med kanalen. Ikke for å sette dem på plass, men fordi vi vil dem vel. Vårt høyeste ønske for Visjon Norge er at mennesker blir ført til en frigjort tro i Kristus, og at kanalen kan være et sterkt redskap i arbeidet med å formidle et sant evangelium til det norske folk. Derfor håper vi å få kunne være en konstruktiv samtalepartner for kanalen i fremtiden. 

Av
Jarle Haugland, daglig leder
Lars-Ivar Gjørv, styreleder

(foto: skjermdump tv.nrk.no)


Mer å lese

Jeg korsfestet Jesus ...

Hvem var det egentlig som korsfestet Jesus? Svaret kan snu opp-ned på ditt liv.Les mer

Snart går turen til Brasil

Vi skal delta på Jesus.net konferanse i São PauloLes mer

9 gode grunner til at din menigheten bør vurdere å tilby nettkurs

Et nettkurs kan introdusere mennesker til kristen tro og til det kristne fellesskapet i forsamlingen. Derfor bør det å tilby nettkurs være en del av satsningen for å nå nye mennesker i lokalmiljøet.Les mer

Nytt nettkurs på kurs.omGud.net – Det ondes problem

Nå har vi åpnet opp et nytt gratis nettkurs på kurs.omGud.net som tar opp temaet "Det ondes problem". Det er et stort, vondt og vanskelig spørsmål som det er viktig å tenke gjennom både for kristne og ikke-kristne.Les mer

Fem lærdommer fra lignelsen om såmannen

Jeg var nylig i Misjonssalen Ålesund og talte. Søndagens tekst var lignelsen om såmannen, som vi finner i Luk 8. Her er fem viktige lærdommer jeg mener vi kan hente fra denne lignelsen.Les mer

Hva synes du om disse Facebook-annonsene?

Ta 5 minutt og svar på denne spørreundersøkelsen. Da kan du hjelpe oss til å nå enda flere med evangeliet på nett. Les mer

Immanuel – håpet for en verden i kaos

Finnes det noe håp for verden i dag? Nyhetsbildet i mediene kan få det ubehagelige spørsmålet til å melde seg. Er vi overgitt til oss selv i en tilsynelatende håpløs oppgave med å skape mening i en verden i krise? Mediebudskapet kan gi næring til frykt, uro og angst. Vi hører om konflikter, terroraksjoner, naturkatastrofer – og i skrivende stund er mange, med rette eller urette, bekymret for hva valget i USA vil gjøre med tryggheten i verden. Les mer

2016 – en slags oppsummering

Året nærmer seg slutten. Vi skal feire den grensesprengende hendelsen at Gud ble menneske i Jesus – for å frelse oss. Samtidig er nyttår rett rundt hjørnet, en tid som ofte brukes til oppsummering av året som er gått og kanskje også noen refleksjoner rundt året som snart begynner.Les mer

Vil du at flere skal møte Jesus på nett?

Da kan du hjelpe oss med å reklamere for omGud.net og HvorforJesus.net. Her er noen konkrete tips. Les mer

«Skeptikerens guide til julen»

Et nettkurs for deg som er interessert i mer enn å pynte til jul. Les mer

Visjon Norge og vakker tro

Dypest sett er den såkalte Visjon Norge-familien drevet av en opplevelse av at troen på Jesus er noe vakkert, noe som flere må få oppleve.Les mer

Trenger troen forsvares?

«... jeg er overbevist om at hver og en av oss – uansett om vi tror eller ikke tror på en Gud – trenger å tenke igjennom hva vi egentlig mener og tror, innerst inne.» Dette sier en tidligere troende om sin reise bort fra en kristen tro. Og vi trenger å la oss utfordre.Les mer

Blir du med på e-coachkurs?

4. og 5. November kan du bli med på kurs for nye e-coacher. Les mer

Lytting i en verden med tusen stemmer

"Hør hva Ånden sier til menigheten", skriver Johannes ned – etter en åpenbaring Gud gir ham, der han sitter på øyen Patmos. Lite visste trolig han hvor aktuelt dette skulle være i vår tid, nesten to tusen år etterpå, i en verden full av skjermer.Les mer

Vi trenger flere e-coacher!

Vi har et stort behov for flere frivillige som kan ta på seg rollen som e-coach for mennesker som ønsker å lære mer om Jesus.Les mer

Hjelp mennesker til frihet!

Ingenting i mediene er så destruktivt som pornografi. Den er tiltrekkende og kan i begynnelsen virke spennende og uskyldig. Sannheten er at det fanger mennesker i et kvelertak som er svært vanskelig å komme fri fra. Vil du hjelpe mennesker fri?Les mer

Hvordan dele evangeliet på nettet?

Kan vi i F&M hjelpe kristne med å nå ut med evangeliet på internett? 1.august overtok vi Jesus.net-konseptet fra Indremisjonsforbundet. Her er ett eksempel på hvordan verktøyene i Jesus.net-konseptet kan brukes for å føre søkende mennesker fra skjermen og inn i et kristent fellesskap.Les mer

Bare en tanke om "Unge lovende"

«Vi trøster hverandre med våre patetiske liv». Det er et ledetema i serien, fortalte skuespillerne under Nordiske Mediedager. Les mer

– Ingen kommentar

Alle ledere, definitivt også kristne, trenger kritikk og utfordringer.Les mer

SKAM

NRK-serien Skam sikter seg inn på 16 år gamle jenter og har blitt voldsomt populær.Les mer

En gledelig melding

Det er en glede å melde at Familie & Medier overtar Jesus.net-konseptet fra ImF. Dette blir en viktig del av en fremtidig satsing på mediemisjon i Norge.Les mer

– Jeg gikk på en solid smell i etterkant

Er det slik at vi bare møter slik ondskap med et skuldertrekk og går videre i livet?Les mer

Kristenkommunisme?

Om ei drøy uke skal jeg tale ut fra Apostlenes gjerninger 4,31-35. Det er en utfordrende tekst! Medierelatert? Kanskje ikke i første omgang. Men definitivt i andre omgang, for her tegnes det opp et liv og et fellesskap som skaper ringvirkninger. Og som kan være en provoserende, utfordrende og frigjørende motkultur. Slikt blir det fort medieoppslag av.Les mer

Hjernen i spagat

De siste dagene har hjernen min vært litt i spagat. Hvordan skal vi forholde oss til Facebook?Les mer

Sauer blant ulver

Kan en sau vinne i en nærkamp mot en ulv? Og hva har det å si for kristnes relasjon til samfunnet?Les mer

Mobil misjon

«Mobilen er like viktig som den er selvfølgelig», ble det poengtert i podcasten MediaPuls sist uke. For stadig flere mennesker verden over er internett og mobil blitt en sentral del av hverdagen. Hvilke konsekvenser har dette for vår misjonstenkning og vårt misjonsarbeid? Av gjestespaltister Kjetil Fyllingen og Lars DahleLes mer