DETTE ER F&M

DETTE ER F&M


Familie & Medier er en tverrkirkelig organisasjon som vil jobbe for godhet og sannhet i norske medier, og som vil hjelpe kristne til å bruke mediene på en fruktbar måte.

Hvorfor vi finnes

Familie & Medier skal legge til rette for at mennesker kan møte Jesus.

Hva vi skal jobbe med

Familie & Mediers vil jobbe på to områder:

1. Vi skal hjelpe alle kristne til å bruke mediene på en måte som ærer Gud.

2. Vi skal være en aktiv støttespiller for alle som ønsker å fremme det gode gjennom norske medier. 

Hva vi jobber for

Vi vil jobbe for et samfunn preget av Guds kjærlighet og en levende kirke.  

Hvordan vi gjør det

1. Vi vil gi kristne råd og veiledning i god mediebruk gjennom kurs, seminarer, menighetsbesøk, trykt materiell og strategisk bruk av sosiale medier.

2. Vi vil oppmuntre og støtte kristne som jobber i mediene til å være lys og salt på sin arbeidsplass. Vi vil bl.a. tilby egne kurs og seminarer, utvikle relevante ressurser og bygge gode nettverk.

3. Vi vil aktivt støtte alle som vil spre evangeliet gjennom ulike medier, både med gode råd, inspirasjon og relevante ressurser. Vi vil også bygge gode nettverk som kan styrke troen, heve kompetansen og inspirere til nye idéer.

4. Vi vil løfte fram ʻglimt av Gudʼ der de oppstår i mediene.

5. Vi vil tale de svakes sak der urett begås i pressen.

6. Vi vil være en sterk stemme for stor takhøyde og meningsmangfold i det offentlige rom. 

Vi gjør det sammen

Mediene berører oss alle. Enten du er storforbruker av radio, tv og internett, eller bare kikker litt på tabloidenes overskiter, vil mediene uvegerlig trenge seg inn i ditt liv og dine tanker og forme samfunnet du er en del av. Men å kjempe kampen for det gode i mediene er en stor oppgave. Kanskje for stor for hver enkelt av oss. Derfor må vi stå sammen! Familie & Medier er et nyttig verktøy, og vi stiller oss til din tjeneste. Nå er det opp til deg å bruke oss.

Vi må jo gjøre dette sammen!

Les her om hvordan du kan engasjere deg!

Les også Familie & Mediers 12 postulater her!

Møt de ansatte

Se hvem som jobber i Familie & Medier.

Våre eiere

Bli kjent med våre mange eierorgansisasjoner. 

Styret

Se hvem som sitter i Familie & Mediers styre.

Flere å besøke