LYST PÅ BESØK?

Vi kommer gjerne dit du er!

Vi i Familie & Medier er ofte ute på besøk hos menigheter og organisasjoner for å undervise, inspirere og oppmuntre alle kristne til god og fruktbar bruk av mediene. Ønsker du også besøk av noen fra Familie & Medier, er det bare å ta kontakt.

Vi kan bidra med andakt, tale, medieseminar for ulike aldersgrupper og om ulike tema – og deler gjerne litt av vårt engasjement for Familie & Mediers arbeid for å gi mennesker et møte med Jesus i mediene!

Vi har hatt taler og seminar om blant annet følgende:

  • En Jesusetterfølger i vår mediehverdag
  • Spre Guds rike i mediene
  • Disippel på nett
  • Barn, tro og medier
  • Samfunnstrender og det kristne misjonsoppdraget
  • "Hvorfor ble så mange frelst" – en rask tur gjennom de første kapitlene av Apostlenes gjerninger
  • "Å leve med Gud i Babylon" – hva kan vi lære av Daniel i Bibelen? 

Så er vi også fleksible og kan tilpasse tematikk ut fra deres behov.

Kostnader for slike besøk finner vi gode løsninger på. Ofte ber vi om at reiseutgiftene dekkes, og om det blir gitt en gave eller tatt opp kollekt i tillegg, er vi takknemlige for det. For medieseminar fra Ungdom & Medier er det egne satser.

Ring oss på telefon 56 31 40 50 

eller send inn skjemaet under. Da tar vi kontakt med deg, og så lager vi en avtale som passer alle. 
Vi ser fram til å høre fra deg!

Her kan du høre daglig leder ha en liten andakt om hvor mye du er verdt:

Hvor mye er du verdt? from Preik.tv on Vimeo.

 


Skjema

Etternavn
Fornavn
Epost
Telefon
Bedrift/organisasjon
Hva kan vi gjøre for deg?
Felt merket med dette tegnet må fylles ut