Mediedag: Troens plass i medieyrket

Mediedag: Troens plass i medieyrket

Finnes det en bibelsk begrunnelse for journalistikk? Er mediene et livssynsfritt rom, eller er det slik at alle har et livssyn som de tar med seg inn i sitt yrke i mediene? Og hvordan kan en større bevissthet om eget og andres livssyn bidra til å styrke journalistikken?

Familie & Medier, NLA Mediehøyskolen Gimlekollen, NORME og Skaperkraft inviterer til mediedag på Litteraturhuset i Oslo lørdag 21. november 2015. Vi undersøker troens plass i medieyrket, og ser både på mediearbeiderens eget livssyn og livssynsforståelse som et grunnlag for å forstå samfunnet.

Meld deg på konferansen her.

Pris: Kr.300,- inkl. lunsj
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Tid: kl. 10-15

Arrangør: Familie & Medier og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Medarrangør: NORME og Skaperkraft

Program

09.30  Registrering

10.00 Hva er likheten mellom verdens mest leste bok og moderne journalistikk? – spor av Bibelen i journalistikken 
av Øyvind Gustavsen, journalist VG

En fri presse skal være en vaktbikkje for myndighetene, være en arena for debatt, korrekt informasjon og hegne om ytringsfrihet. Øyvind ser nærmere på hvordan pressens idealer står i forhold til bærende verdier og prinsipper i Bibelen - og om pressens verdimessige røtter er langt eldre enn journalistikken som fag.

11.00  «Journalists, religious literacy and world affairs»
av Jenny Taylor, grunnlegger og daglig leder Lapido Media

12.00  Lunsj (inkl. i konferanseavgiften)

13.00  Mediene som sekulær arena?
Kåre Melhus, førstelektor NLA Mediehøyskolen Gimlekollen  

På NRK måtte nyhetsanker Siw Kristin Sællmann fjerne korset, og kulturredaktør i Fædrelandsvennen Karen Blågestad siterer i en kronikk Charlie Hebdo-redaktør Gerard Biard og skriver at "for at demokratiet skal kunne fungere må både guds ord og selve eksistensen av en mystisk overlegen enhet utelukkes fra offentlig debatt." Må mediene være en sekulær arena, der menneskers tro er ryddet inn i den private sfære? Eller finnes det måter å skape en åpen livssynsholdning der både journalist og intervjuobjekt skal få bære med seg sitt livvsyn inn på den offentlige arenaen?

14.00 Panelsamtale: Alle har et livssyn – hvordan påvirker det journalistikken?
Debattpanel: Gerhard Helskog (journalist TV 2), Grethe Gynnild-Johnsen (direktør for Distriktsdivisjonen i NRK), Hilde Kristin Dahlstrøm (høgskolelektor NLA Mediehøgskolen Gimlekollen) og Arne Jensen (generalsekretør Norsk Redaktørforening).
Innledning ved Margunn Serigstad Dahle (NLA Mediehøgskolen Gimlekollen).
Debattleder: Alf Gjøsund (VL) 

Det er ikke bare de religiøse som har et livssyn. Alle bærer med seg en grunnleggende verdensforståelse som preger hvordan de ser og forstår verden. Men hvordan preger dette journalistikken? Kan og bør livssynet legges fra seg hjemme når man går på jobb? Er den "sekulære journalisten" idealet, eller er det en utopi som fører til at journalisten bærer med seg en blindsone i sine holdninger i møte med mennesker og samfunn? Vil vi og våger vi å jobbe mot et livssynsåpent redaksjonslokale? Kan det livssynsåpne medielandskapet styrke journalistens arbeid, eller vil det primært skape problemer og ødelegge den objektive journalistikken?

15.00  Slutt

Meld deg på konferansen her.